Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var under 96 prosent

Antall fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var under 96 prosent, målt samlet hele året. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA-Samferdsel.