Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var mellom 96 og 98 prosent

Antall fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var mellom 96 og 98 prosent, målt samlet hele året. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA-Samferdsel.