Andel menn/kvinner

Andel ansatte menn/kvinner. Datakilde: BASIL.