Lønnsutgifter

Lønnsutgifter i folkebibliotek (funksjon 370). Data er hentet fra kommuneregnskap i 1000 kroner.