Medie- og lønnsutgifter per innbygger

Indikatoren viser lønnsutgifter og utgifter til mediekjøp i folkebibliotek per innbygger. Utgifter til lønnsutgifter og mediekjøp i folkebibliotek / Befolkning i alt. Teller: Lønnsutgifter til funksjon 370 i 1000 kr + Totale utgifter til mediekjøp (bøker, aviser, tidsskrift og AV-medium). Data er hentet fra kommuneregnskap og rapporteringen til Nasjonalbiblioteket. Nevner: Innbyggere i kommunen er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Dersom en av de to variablene i teller er blank eller ikke rapportert, blir indikatoren null (0).