Innbyggere per årsverk

Befolkning i alt / Årsverk i alt ved kommunens folkebibliotek. Teller: Innbyggere i kommunen er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Nevner: Rapporterte årsverk i alt ved kommunens folkebibliotek. Data er hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket.