Årsverk

Rapporterte årsverk i alt ved kommunens folkebibliotek. Data er hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket.