Brutto investeringsutgifter til kultursektoren

Brutto investeringsutgifter til kultursektoren. Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr.