Netto driftsutgifter til kunstproduksjon

Netto driftsutgifter til kunstproduksjon (funksjon 772). Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr.