Netto driftsutgifter til museer

Netto driftsutgifter til museer (funksjon 760). Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr.