Netto driftsutgifter til kunstformidling

Netto driftsutgifter til kunstformidling (funksjon 771). Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr.