Netto driftsutgifter til kultursektoren

Netto driftsutgifter til kultursektoren. Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr.