Netto driftsutgifter til idrett

Netto driftsutgifter til idrett (funksjon 775). Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr.