Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter

Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (funksjon 790). Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr.