Brutto driftsutgifter til kunstproduksjon

Brutto driftsutgifter til kunstproduksjon (funksjon 772). Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr.