Brutto driftsutgifter til kunstformidling

Brutto driftsutgifter til kunstformidling (funksjon 771). Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr.