Brutto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter

Brutto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter. Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr.