Innvilgede søknader om matrikulering uten fullført oppmålingsforretning (MUF)

Innvilgede søknader om matrikulering uten fullført oppmålingsforretning (MUF)