Avslåtte søknader om matrikulering uten fullført oppmålingsforretning (MUF)

Avslåtte søknader om matrikulering uten fullført oppmålingsforretning (MUF)