Vedtak på søknad om matrikulering uten fullført oppmålingsforretning (MUF)

Vedtak på søknad om matrikulering uten fullført oppmålingsforretning (MUF)