Antall refusjon etter innslagspunkt 8

Antall personer som har mottatt refusjon etter innslagspunkt 8.