Personer som har mottat refusjon etter innslagspunkt 8, og som kun har vært til undersøkelse

Personer som har mottat refusjon etter innslagspunkt 8, og som kun har vært til undersøkelse.