Andel av personer i aldersgruppen som har mottat refusjon etter innslagspunkt 8

Andel av personer i aldersgruppen som har mottat refusjon etter innslagspunkt 8.