Målerleie - ekskl. mva.

Gebyr for leie av "standard" vann/avløpsmåler. Beløpet er eksklusiv merverdiavgift. Beløpet er hentet fra KOSTRA skjema 22, spm. 4.5