Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva.

Årsgebyret for feiing og tilsyn bygger på årlig feiing av ett pipeløp. Feiegebyret er oppgitt uten merverdiavgift, tilsynsgebyret er ikke mva-pliktig. I mange kommuner er det ikke feiing og/eller tilsyn hvert år, her føres et gjennomsnittlig årlig gebyr opp. Enkelte kommuner har et årlig fast gebyr selv om feiingen/tilsynet ikke er årlig, her er summen av de årsgebyrer som tilsvarer prisen for feiing og tilsyn av ett piperør ført opp.