Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva.

Gebyret er oppgitt for år n, dvs. at for år 2017 oppgis satsen per 1. januar 2017. Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Tallene er hentet fra skjema 22, del 2. Beløpet inneholder grunnavgift og avgift for tømming av tank/beholder inntil 4 m3.