Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak

Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak i kommunestyret