Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag

Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag