Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen

Klager på resultat av byggesøknadsbehandlingen som kommunen har behandlet