Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist

Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist