Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist

Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist