Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan

Andel av innvilgede byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan