Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år

Prosentdelen barn med undersøking av barnevernet ift. talet på innbyggarar. Teljar: Barn 0-17 år med undersøking i løpet av året Nemnar: Talet på innbyggarar 0-17 år frå SSBs befolkningsstatistikk. Teljar er multiplisert med 100 for å gi talet i prosent.