Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år

Prosentdelen barn og unge med barnevernstiltak i alderen 0-22 år ift. talet på innbyggarar i alderen 0-22 år. Teljar: Barn med barnevernstiltak 0-22 år. Nemnar: Talet på innbyggarar frå SSBs befolkningsstatistikk i aldersgruppa 0-22 år. Teljar er multiplisert med 100 for å gi talet i prosent.