Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader

Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder