Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244)

Barn med undersøking eller tiltak i løpet av året per årsverk (funksjon 244). Teller: Antall barn med undersøkelse eller tiltak i løpet av året Nevner: Stillinger knyttet til saksbehandling og administrasjon (funksjon 244)