Setekilometer, t-bane og trikk/bybane

Setekm: Antall sitteplasser multiplisert med rutekilometer per kjøretøy. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA- Samferdsel.