Setekilometer, båtruter

Setekm: Antall sitteplasser multiplisert med rutekilometer per kjøretøy. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA- Samferdsel.