Gjennomsnittlig reiselengde, båtruter

Forholdet mellom utført transportarbeid og antall personer som har reist med transportmiddelet, og viser hvor langt hver person fraktes i gjennomsnitt for hver tur med det aktuelle transportmiddelet. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA-Samferdsel.