Passasjerkilometer, t-bane og trikk/bybane

Antall passasjerkilometer for funksjon 734 t-bane og trikk/bybane. Passasjerkilometer: Antall tilskuddsberettigede påstigninger multiplisert med gjennomsnittlig reiselengde. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA Samferdsel.