Passasjerkilometer, buss

Antall passasjerkilometer for funksjon 730 buss. Passasjerkilometer: Antall tilskuddsberettigede påstigninger multiplisert med gjennomsnittlig reiselengde. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA Samferdsel.