Passasjerkilometer, båtruter

Antall passasjerkilometer for funksjon 732, båtruter. Passasjerkilometer: Antall tilskuddsberettigede påstigninger multiplisert med gjennomsnittlig reiselengde. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA Samferdsel.