Passasjerer, t-bane og trikk/bybane

Antall tilskuddspliktige passasjerer fraktet med t-bane og trikk/bybane. Datakilde: Skjema 50 Kostra Samferdsel.