Passasjerer, buss

Antall tilskuddsberettigede påstigninger med buss. Datakilde: Skjema 50 Kostra Samferdsel.