Passasjer, båtruter

Antall tilskuddsberettigede påstigninger for båtruter. Datakilde: Skjema 50 Kostra Samferdsel