Kapasitetsutnytting for t-bane og trikk/bybane

Indikatoren viser kapasitsutnyttingen for transportmiddelet i prosent. Passasjerkilometer: Antall tilskuddsberettigede påstigninger multiplisert med gjennomsnittlig reiselengde. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA-Samferdsel. Setekm: Antall sitteplasser multiplisert med rutekilometer per kjøretøy (reiselengde*sitteplasser). Datakilde: Skjema 50. KOSTRA Samferdsdel.