Tilgjengelig kapasitet for buss målt som setekm per innbygger

Indikatoren viser hvilket omfang rutetilbudet med buss har. Det er altså en indikator for hvor omfattende kollektivtilbudet med buss er. Setekm: Antall sitteplasser multiplisert med rutekilometer per kjøretøy. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA- Samferdsel. Innbygger: Antall innbyggere i fylkene ved utgangen av året. Datakilde: SSBs befolkningsstatistikk.