Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom. 20-49 prosent)

Antall deltids avtalehjemler kommunen har med private fysioterapeuter. Deltid fom. 20 til 49,99 prosent.