Avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid

Antall fulltids avtalehjemler kommunen har med private fysioterapeuter. Fulltid er lik 100%.