Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 50-99 prosent)

Antall deltids avtalehjemler kommunen har med private fysioterapeuter. Deltid fom. 50 til 99,9 prosent.